آسفالت چیست ؟
 
نوعی پوششی است ، از قیر و ماسه و نفت کوره تهیه شده و در سه نوع بادامی ، توپقی و زمینی که موارد استفاده هرکدام متناسب با نوع آن انتخاب می شود . از آسفالت نیز استفاده های گوناگونی می شود و کسانی که از ایزوگام اطلاع جامعی ندارند از آسفالت استفاده می کنند . آسفالت بر خلاف ایزوگام حرارت بیشتری جذب می کند لذا در طول 2 یا 3 سال مجددا باید روکش شود و چون از قیر اصلاح شده استفاده نگردیده در سرما باعث ترک خوردگی لایه زیرین ( قیر و گونی ) شده که متحمل هزینه ثانوی می گردد
 
 

كلمات كليدي: ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

يزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

كلمات كليدي: ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

يزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

كلمات كليدي: ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

يزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

عايق , رطوبتي , عايق رطوبتي , عايق رطوبتي دلیجان , عايق رطوبتي ایران , عايق , رطوبتي , عايق رطوبتي , عايق رطوبتي دلیجان , عايق رطوبتي ایران , عايق , رطوبتي , عايق رطوبتي , عايق رطوبتي دلیجان , عايق رطوبتي ایران , عايق , رطوبتي , عايق رطوبتي , عايق رطوبتي دلیجان , عايق رطوبتي ایران ,

ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام دلیجان , ايزوگام دلیجان , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام دلیجان , ايزوگام دلیجان , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام دلیجان , ايزوگام دلیجان , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام , ايزوگام دلیجان , ايزوگام دلیجان ,

key word : ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام ,گستر گام بهروز , gostar gam
© 2017 The Company, Inc All rights reserved . Design By: Rasa Rayan

كلمات كليدي: ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

يزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام