جدول مشخصات فني ايزوگام گستر گام بهروز دليجان

 

Length
10 M
10
متر
طول
Width
100 CM
سانتيمتر
عرض
Thickness
4 MM
  4
ميليمتر
ضخامت
Weight
4/1± 0/2 Kg/M2
  4/1 ± 0/2
كيلوگرم بر متر مربع
وزن
Resistance against coldness
-5˚ C
-5
درجه سانتيگراد
مقاومت در برابر سرما
Resistance against heat
+120˚ C
  +120
درجه سانتيگراد
مقاومت در برابر گرما
fire
250˚ C
250
درجه سانتيگراد
نقطه اشتعال

Tensile strength of

Max. load

LONGITUDINAL 50 Kg/5CM

TRANSVERSE 35 Kg/5CM

 

50 طولي

35 عرضي

كيلوگرم/5 سانتيمتر

كيلوگرم/5 سانتيمتر

مقاومت كشش در نقطه ماكزيمم نيرو (حداقل)
Saturating mixture
Refined tar + A.P.P polymere
قير اصلاح شده با پليمر A.P.P
نوع مخلوط اشباع كننده
Type of bed
Polyester+cotton tissues(fiberglass)
 
پلي استر سوزني نبافته + تيشو (الياف شيشه) نخدار

نوع بستر

Outer surface
Mineral powder of polyethylene film
پودر معدني يا فيلم پلي اتيلن يا روكش آلومنيوم
وجه خارجي
Inner surface
Polyethylene film
 
فيلم پلي اتيلن
وجه داخلي
 
 

كلمات كليدي: ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

يزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

كلمات كليدي: ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

يزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

كلمات كليدي: ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

يزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

 

 

key word : ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام ,گستر گام بهروز , gostar gam
© 2017 The Company, Inc All rights reserved . Design By: Rasa Rayan

كلمات كليدي: ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

يزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام